Nelly arbetar för en långsiktigt hållbar affär - genom att agera hållbart ur ekonomiska, sociala och miljömässiga perspektiv.

Det innebär hållbarhet i det stora: som vårt mål att minska våra totala utsläpp med 50% till 2030. Och det innebär hållbarhet i det lilla: som att vi kontinuerligt jobbar med att minska onödiga returer för varje produkt, driver hållbarhetsfrågor i alla möten med våra leverantörer och testar oss fram hur vi kan minska användandet av plast för våra inleveranser från leverantörer. Det är så vi tror att förändring sker – i stort och i smått!

Vi har varit medlemmar i STICA sedan starten 2019, och har åtagit oss att minska vår klimatpåverkan i linje med 1,5 grad-målet och redovisa utsläpp i enlighet med GHG protokollet.

Vi jobbar mot FN:s globala mål för hållbar utveckling genom vårt hållbarhetsarbete som är kopplat till framför allt sex av dem.

VÅRA TRE FOKUSOMRÅDEN INOM HÅLLBARHET:

 • RESPECT THE PLANET

  RESPECT THE PLANET

  Go circular – we want to reduce our climate impact and manage our resources

  Läs mer om vårt arbete för att minska miljö- och klimatpåverkan och för att erbjuda mer hållbara produkter.

 • FAIR & EQUAL

  FAIR & EQUAL

  Be responsible – we want to create a safe and sound environment for all employees and partners

  Läs mer om hur vi arbetar med människor genom hela värdekedjan.

 • EMPOWER FEMININITY

  EMPOWER FEMININITY

  Fortify self-esteem among young women – we want to create a community where the young woman feels respected and celebrated!

  Celebrate the fab you! Läs mer om hur vi arbetar med att peppa och hylla den unga kvinnan

VÅRA ÖVERGRIPANDE HÅLLBARHETSMÅL

ÅRLIGEN

100%

Nellys egenproduktion ska endast ske på externt granskade fabriker

2023

Net 0

Nå ”Net zero” i den egna verksamheten

2025

50%

50% av våra textila produkter ska vara i mer hållbara material

2030

50%

Minska de absoluta utsläppen av växthusgaser med minst 50% till 2030

TOGETHER WE ACHIEVE MORE

Tillsammans är vi starkare och kan öka genomslagskraften! Globala förbättringar drivs av samarbeten mellan olika typer av aktörer i flera länder. För en hållbar utveckling behöver vi alla hjälpas åt: företag, regeringar och myndigheter, tillverkare, leverantörer, distributörer, kunder – you name it! Nelly driver hållbarhetsarbetet i samarbete med en rad initiativ och aktörer.

WE ARE ON A JOURNEY

2018

Nelly blir medlemmar i Amfori

Amforis uppförandekod antas och implementeras i leverantörsavtal

Social tredjepartgranskning av fabriker för egen produktion inleds

Ny process kring kvalitet- och kemikaliearbete kommer på plats

2019

Hållbarhetsfrågor blir en central del i verksamheten – arbetsgrupper inom hållbarhet bildas

Nelly blir medlemmar i STICA och Better Cotton

Definition av hållbara material genomförs och mål för 2025 sätts.

Hållbarhetssite och hållbarhetskommunikation på produkt skapas

Ny digital returprocess införs

2020

Nellys första hållbarhetsstrategi kommer på plats

Mätbarhet av hållbarhetsmål skapas

Nelly genomför sin första klimatkartläggning

Klimatmål för den egna verksamheten till 2023 sätts

Nelly blir stand alone bolag och gör sin första egna hållbarhetsrapport

2021

Nelly blir medlemmar i Textile Exchange

Andelen hållbara material ökas upp

Nelly sätter sitt långsiktiga klimatmål till 2030

Nelly inkluderar utsläpp från Tier 1 fabriker i klimat & hållbarhetsrapport

2022

Första och andra Reborn-kollektionerna släpps

Komplett klimatberäkning genomförd

Antal köpta produkter med mer hållbara material har ökat med 201% från 2020

Nelly signerar The International Accord for health and safety in the textile and garment industry

2023

To be continued!

Några frågor?

Skriv till oss på [email protected]