Alt fra bærekraftige materialer til sikre produkter og gode dyrevilkår. Her kan du lese mer om hva vi gjør innenfor vårt fokusområde Product.

Bærekraftige materialer

En viktig del av vår bærekraftsstrategi er å øke andelen bærekraftige materialer som tilbys på Nelly og NLY MAN. Vårt mål er at 2025 skal 50% av våre tekstile produkter være produsert i bærekraftig materiale.

Les mer om Bærekraftige materialer her.

Kvalitetskontroll

At plagget er laget av god kvalitet som holder lenge er a og o for å redusere miljøpåvirkning. I 2018 implementerte vi nye prosesser for å sikre at våre egne varemerker oppfyller de kvalitetskrav som vi stiller med hensikt å forlenge livslengden på våre produkter. I 2019 innførte vi en tredjepartsgranskning på fabrikkene som lager våre egne varemerker slik at vi kan sikre en jevn produksjon.

Kjemikaliekontroll

Vi stiller krav til våre leverandører, som at de produktene som leveres til oss ikke skal inneholde forbudte, helse- eller miljøskadelige kjemikalier. Leverandørene forbinder seg ved avtale å følge aktuelle kjemikalierestriksjoner.

Restriksjonene baseres på EU-lovgivningen REACH, Nasjonal Lovgivning og Tekstilimportørenes kjemikalieguide som oppdateres to ganger i året.

Stikkprøvekontroller gjøres for å sikre at kravene følges. Hvis et produkt ikke godkjennes i en kjemikalietest stoppes ordren og en dialog føres med leverandør for å sikre fremtidige produksjoner.

Djuretik

Vi tar stilling til dyrevelferd og derfor er kravene for produkter som kommer fra dyr viktig.

Pelsfri produkter

Vi støtter pelsfri handel hvilket innebærer at vi ikke selger produkter med pels.

Les mer om vår Dyrepolicy her