Together we achieve more!

Sammen er vi sterkere og kan øke gjennomslagskraften! Globale forbedringer er drevet av samarbeid mellom ulike typer aktører i flere land. For bærekraftig utvikling må vi alle hjelp til: bedrifter, myndigheter og regjeringer, produsenter, leverandører, distributører, kunder – you name it! Nelly driver bærekraftsarbeidet i samarbeid med en rekke initiativ og aktører.

Amfori BSCI

Amfori BSCI jobber for å forbedre arbeidsforholdene i den globale forsyningskjeden. Amfori har 2000 medlemmer og støtter bedrifter i arbeidet med å skape en etisk leverandørkjede gjennom samarbeid, kunnskapsdeling og felles verktøy. Nelly har vært medlem siden 2018 og krever at leverandører signerer Amforis etiske retningslinjer. Medlemskapet gir Nelly mulighet til å påvirke beslutningstakere og lovgivere innen EU når det gjelder rettferdig handel og menneskerettigheter.

Lær mer om Amfori BSCI her.

Better cotton

Better Cotton er en ideell organisasjon som streber etter å forbedre den globale bomullsproduksjonen ved å gjøre den bedre for miljøet og for menneskene som jobber i produksjonen. Better Cotton trener bomullsdyrkere over hele verden til å bruke mer miljøvennlige dyrkingsmetoder. Nelly har vært medlem siden 2019 og forplikter seg til å rapportere mål og årlige innkjøpsmengder til organisasjonen.

Lær mer om Better cotton her.

CSR Vest-Sverige

CSR Vest-Sverige er et nettverk for bærekraft som tilbyr sine medlemmer hjelp til prosesser for strategisk og systematisk bærekraftsarbeid. De tilbyr kurs, seminarer og nettverksmøter for bedrifter og organisasjoner med fokus på erfaringsutveksling.

Lær mer om CSR Vest-Sverige her.

Human Bridge

Human Bridge er en hjelpeorganisasjon som jobber for å hjelpe mennesker over hele verden i ulike krisesituasjoner. Human Bridge samler inn tekstiler som sorteres. Pengene som genereres går til ulike hjelpetiltak. Nelly har siden 2018 samarbeidet med Human Bridge ved å donere plagg som har blitt defekte i produksjonen.

Lær mer om Human Bridge her.

Scandinavian Shoe Environmental Initiative

Swedish Shoe Environmental Initiative (SSEI) er et nettverk innen den svenske skoindustrien. Målet er å øke kunnskapen om miljøspørsmål med fokus på skoproduksjon. Seminarer og nettverksaktiviteter gir mulighet til å diskutere med andre aktører i bransjen.

Lær mer om SSEI her.

Swedish Textile Initiative for Climate Action

Swedish Textile Initiative for Climate Action (STICA) støtter den nordiske tekstilindustrien i arbeidet med å redusere klimapåvirkningen gjennom samarbeid, kunnskapsdeling og felles verktøy. Nelly har vært medlem siden starten av 2019 og medlemskapet danner grunnlaget for Nellys klimaarbeid. Nelly har forpliktet seg til å redusere sin klimapåvirkning i tråd med 1,5 graders mål og rapportere utslipp i henhold til GHG-protokollen.

Lær mer om STICA her.

Textile Exchange

Textile Exchange er en ideell organisasjon med fokus på å øke bruken av mer bærekraftige fibre i tekstilverdikjeden. Textile Exchange skaper et felles forum der tekstilaktører kan samarbeide om miljøarbeid. Som medlemmer av Textile Exchange har Nelly tilgang til den nyeste forskningen og viktige data for å få veiledning i kartlegging, måling og forvaltning av bærekraftige materialer. I år deltok Nellys innkjøpsavdeling på The Textile Sustainability Conference 2021, Textile Exchanges årlige globale konferanse (i år i samarbeid med Sustainable Apparel Coalition, SAC).

Lær mer om Textile Exchange her.

Tekstilimportørene

Tekstilimportørene er en bransjeorganisasjon for alle som driver handel med tekstiler, lærvarer, klær og sko. De yter bransjespesifikk service til medlemsbedrifter og hjelper til med å holde styr på alt knyttet til handel med disse varene med fokusområder innen bærekraft, tekstilmerking, tollspørsmål og kjemikaliehåndtering

Lær mer om Tekstilimportørene her.

The International Accord

The International Accord er en uavhengig, juridisk bindende avtale mellom merkevarer og fagforeninger som fortsetter forpliktelsene til å sikre en trygg og sunn tekstilindustri i Bangladesh, og som videre søker å etablere arbeidssikkerhetsprogrammer i andre land som produserer tekstiler og plagg. Formålet er å muliggjøre et arbeidsmiljø der ingen arbeidere trenger å frykte branner, bygningskollapser eller andre arbeidsulykker som kan forhindres med rimelige helse- og sikkerhetstiltak. Lær mer om den internasjonale avtalen her