Nelly arbeider for en langsiktig bærekraftig virksomhet – ved å handle bærekraftig ut fra økonomiske, sosiale og miljømessige perspektiver.

Dette innebærer bærekraft i det store: som vårt mål om å redusere våre totale utslipp med 50% til 2030. Og det innebærer bærekraft i det lille: som at vi kontinuerlig jobber med å redusere unødvendige returer for hvert produkt, driver bærekraftsspørsmål i alle møter med våre leverandører og tester oss frem til hvordan vi kan redusere bruken av plast til våre leveranser fra leverandører. Det er slik vi tror at forandring skjer – i stort og smått!

Vi har vært medlem i STICA siden starten av 2019, og har engasjert oss i arbeidet med å redusere vår klimapåvirkning i linje med 1,5 grad-målet og avsløre utslipp i samsvar med GHG protokollen.

Vi jobber mot FN:s globale mål for bærekraftig utvikling gjennom vårt bærekraftsarbeid som er koblet til, fremfor alt, seks av dem.

VÅRE TRE FOKUSOMRÅDER INNEN BÆREKRAFT:

 • RESPECT THE PLANET

  RESPECT THE PLANET

  Go circular – we want to reduce our climate impact and manage our resources

  Les mer om vårt arbeid for å redusere miljø- og klimapåvirkningen og for å tilby flere bærekraftige produkter.

 • FAIR & EQUAL

  FAIR & EQUAL

  Be responsible – we want to create a safe and sound environment for all employees and partners

  Les mer om hvordan vi arbeider med mennesker gjennom hele verdikjeden.

 • EMPOWER FEMININITY

  EMPOWER FEMININITY

  Fortify self-esteem among young women – we want to create a community where the young woman feels respected and celebrated!

  Celebrate the fab you! Les mer om hvordan vi arbeider med å peppe og hylle den unge kvinnen.

VÅRA ÖVERGRIPANDE HÅLLBARHETSMÅL

ÅRLIG

100%

Nellys egenproduksjon skal kun skje på eksternt granskede fabrikker

2025

Net 0

Nå ”Net zero” i den egne virksomheten

2025

50%

50% av våre tekstilprodukter skal være i mer bærekraftig materiale

2030

50%

Redusere de absolutte utslippene av drivhusgasser med minst 50% til 2030

TOGETHER WE ACHIEVE MORE

Sammen er vi sterkere og kan øke gjennomslagskraften! Globale forbedringer drives av samarbeid mellom ulike typer aktører i flere land. For en bærekraftig utvikling må vi alle hjelpe til: Bedrifter, regjeringer, myndigheter, produsenter, leverandører, distributører, kunder – you name it! Nelly driver bærekraftsarbeidet i samarbeid med en rekke initiativ og aktører.

WE ARE ON A JOURNEY

2018

Nelly blir medlem i Amfori

Amforis etiske retningslinjer antas og iverksettes i leverandøravtaler

Sosial tredjepartsgransking av fabrikker for egen produksjon innledes

Ny prosess rundt kvalitet- og kjemikaliearbeid kommer på plass

2019

Bærekraftsspørsmål blir en sentral del i virksomheten – arbeidsgrupper innenfor bærekraft etableres

Nelly blir medlem i STICA og Better Cotton

Definisjon av bærekraftig materiale gjennomføres og mål for 2025 settes

Bærekraftssite og bærekraftskommunikasjon på produkt skapes

Ny digital returprosess innføres

2020

Nellys første bærekraftsstrategi kommer på plass

Målbarhet av bærekraftsmål skapes

Nelly gjennomfører sin første klimakartlegging

Klimamål for den egne virksomheten til 2023 settes

Nelly blir stand alone bedrift og gjør sin første egne bærekraftsrapport

2021

Nelly blir medlem i Textile Exchange

Andelen bærekraftige materialer øker

Nelly setter sitt langsiktige klimamål til 2030

Nelly inkluderer utslipp fra Tier 1 fabrikker i klima & bærekraftsrapport

2022

Første og andre Reborn-kolleksjon utgitt

Fullstendig klimaberegning gjennomført

Antall produkter innkjøpt med mer bærekraftige materialer har økt med 201 % fra 2020

Nelly signerer The International Accord for health and safety in the textile and garment industry (den internasjonale avtalen for helse og sikkerhet i tekstil- og klesindustrien).

2023

52% av Nellys egenproduserte produkter består av mer bærekraftige materialer

Komplett klimaberegning gjennomført

Nelly åpner Flagship Store

2024

To be continued!

Any questions?

Drop us a line at [email protected]