1. Allmänt

1.1

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Du”) gör en beställning via www.nelly.com/se, www.nlyman.com/se och därtill hörande sidor, (”Sajten”). Avtal ingås mellan dig och Nelly NLY AB, organisationsnummer 556653-8822 (”NLY”). Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om NLY framgår på Sajten. Villkoren är enbart tillämpliga för dig som är konsument och som gör beställningar via Sajten.

1.2

NLY är certifierat av trygg e-handel och följer deras regler och föreskrifter för distanshandel.

1.3

För att kunna beställa på Sajten måste Du ha fyllt 18 år. NLY accepterar, i enlighet med svensk lag, inte heller kreditköp till personer under 18 år. NLY förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra din beställning (exempelvis om Du uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).

1.4

NLY förbehåller sig rätten att inte genomföra en beställning i de fall kund beställer fler än 8st produkter i en och samma färg. Maxantal på 8st gäller per kund och hushåll om inget annat anges på produkten vid köp. Nelly förbehåller sig rätten att neka ditt köp och/eller blockera ditt konto om NLY misstänker att du utför ett köp för kommersiella-, affärs- eller återförsäljningsändamål. NLY reserverar sig även för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Sajten, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer eller valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. NLY har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en vara som Du har beställt så kommer NLY naturligtvis att meddela dig om detta och invänta ditt godkännande av det korrigerade priset innan NLY fortsätter med beställningen. All bildinformation på Sajten ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal varor Du erhåller eller varans exakta utseende, funktioner eller ursprung.

1.5

Sajten, samt allt innehåll på denna, ägs av NLY, dess licensgivare samt dess leverantörer. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från NLY. Du förvärvar ingen äganderätt till sådant innehåll eller sådana immateriella rättigheter genom din användning av Sajten eller genom köp av produkter från NLY.

2. Avtal och Beställning

2.1

För att kunna göra ett köp via Sajten måste Du acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder Du dig att följa Villkoren i sin helhet.

2.2

Ett avtal om köp ingås först när NLY bekräftat din beställning och Du mottagit orderbekräftelse från NLY per e-post. NLY uppmanar dig att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med NLY:s kundtjänst. NLY uppmanar dig vidare att spara ner den version av Villkoren som orderbekräftelsen hänvisar till. Du kan återkalla din beställning fram till dess att den bekräftats av NLY. Om beställningen återkallas så kommer NLY att återbetala alla eventuella betalningar som Du eller dina betal- eller kreditkortsföretag har gjort avseende beställningen.

3. Kunduppgifter mm.

3.1

NLY rekommenderar att Du skapar ett medlemskonto innan Du handlar på Sajten. När Du registrerar ditt medlemskonto och/eller ska genomföra en beställning kommer DU att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Du bekräftar att de uppgifter som Du fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter.

3.2

Du åtar dig att se till att ingen annan kan använda dina inloggningsuppgifter. Du får inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig och ska se till att handling med uppgift om användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Du ska omgående anmäla till NLY om det kan misstänkas att obehörig fått tillgång till ditt lösenord, om så inte görs kan NLY komma att hålla dig ansvarig för de köp som gjorts med dina inloggningsuppgifter.

3.3

Om NLY misstänker att Du missbrukar ditt medlemskonto eller dina inloggningsuppgifter eller annars bryter mot Villkoren har NLY rätt att stänga av dig. NLY har även rätt att tilldela dig nya inloggningsuppgifter.

3.4

För närmare information om NLY:s hantering av personuppgifter kan Du ta del av vår integritetspolicy här samt vår cookiepolicy här .

4. Priser, avgifter och betalning

4.1

Vid beställning via Sajten gäller de priser som anges på Sajten. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar inte betalnings- och fraktavgifter, som anges separat.

4.2

Du kan betala på de sätt som anges på Sajten. Läs mer om våra betalsätt och rabatter på Sajten här. NLY har rätt att ta betalt redan i samband med beställningen, om inte fakturabetalning eller annat liknande betalsätt valts av dig och godkänts av NLY. Vid fakturabetalning eller delbetalning kan NLY eller dess samarbetspartners komma att göra en kreditupplysning. Du kommer i sådant fall upplysas om detta. NLY förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt, alternativt ändra betalsätt om det som Du valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet. Observera att eventuella begränsningar för betalningsalternativ anges på Sajten.

5. Kampanjer och erbjudanden

NLY kan från tid till annan erbjuda kampanjer på Sajten som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa Villkor, t.ex. rörande betalning eller förlängd ångerrätt. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av NLY i samband med kampanjen. NLY förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor på Sajten gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.

6. Leverans och transport

6.1

Varor som finns i lager levereras normalt inom det antal arbetsdagar som anges på Sajten. Om inte annat särskilt avtalats (t.ex. i samband med bokning av varor som inte finns i lager) sker leveransen senast 30 arbetsdagar räknat från det att NLY skriftligen bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen. Mer information om NLY:s leverans av varor och villkor för leveransen finner du här.

6.2

Den förväntade leveranstiden av varan framgår av orderbekräftelsen, i kassan och/eller på den aktuella varusidan på Sajten. Om inte annat särskilt avtalats och en leverans tar mer än 30 arbetsdagar och detta inte beror på dig som kund har du rätt att häva köpet.

6.3

Om paket ska lösas ut ska Du göra detta inom den tid som anges i aviseringen. Paket ska normalt hämtas ut personligen med giltig legitimation och ordernummer. Du får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering kan ske via e-post, vanlig post samt om Du lämnat mobilnummer, även via telefonsamtal eller SMS. Om Du inte hämtar ut paketet har NLY rätt att debitera dig en avgift på 199 kr. Tänk på att du ansvarar för att ange korrekt uppgifter innan du bekräftar din beställning, t.ex leveransadress och telefonnummer för avisering.

7. Ångerrätt

7.1

Vid köp av varor på Sajten gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att Du har rätt att ångra ditt köp genom att meddela NLY detta inom 14 dagar från det att Du eller ditt ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen).

7.2

Ångerrätten gäller inte för följande typer av varor:

(a)

varor som har tillverkats enligt dina anvisningar eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel;

(b)

varor med bruten försegling som inte kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl (exempelvis underkläder, kosmetiska produkter, badkläder, hårtorkar och liknande produkter, rakapparater och eltandborstar); eller

7.3

I samband med en beställning av vara för vilken ångerrätt inte gäller får Du tydlig information om detta. Om en vara har förseglats får Du inte bryta förseglingen om Du vill kunna utöva din ångerrätt. Rätten att ångra sig upphör alltså när Du bryter förseglingen.

7.4

Om Du vill ångra köpet ska Du, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till NLY på det sätt som anges här. Du ska ange ditt namn, din adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet. Om Du inte vill använda ovan alternativ på meddelande kan Du använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram, du hittar den här www.konsumentverket.se.

7.5

Vid utövande av ångerrätten betalar Du returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till NLY. Varan ska skickas väl emballerad i gott skick. Om varan inte returneras i godtagbart skick har Nelly rätt att göra ett värdeminskningsavdrag. Returer ska göras till NLY enligt de metoder och anvisningar som anges på Sajten, du finner dessa här.

7.6

Ibland kan NLY erbjuda fri retur för vissa varor. Om fri retur gäller framgår det av den aktuella varusidan på Sajten.

7.7

När Du ångrar ditt köp betalar NLY tillbaka det belopp som Du betalat för varan, inklusive leveranskostnader. Undantag gäller för eventuella tillkommande leveranskostnader till följd av att Du valt något annat leveranssätt än den standardleverans som NLY erbjuder. Vid retur av del av order återbetalas leveranskostnaden inte. På det belopp som ska återbetalas har NLY rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Du har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

7.8

NLY betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum vi tog emot din retur och skickade dig en returbekräftelse via mail. Återbetalningen kommer att ske till dig via det betalningsalternativ som du valde när du köpte varan, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

7.9

Nelly FAIR USE. Som kund hos oss har du rätt till att kunna beställa varor, prova dem hemma och returnera varor som inte passar. Tyvärr har vi upptäckt att det finns ett ohållbart returbeteende och/eller försök till bedrägeri från en liten andel kunder, vilket både är dåligt för miljön och kostsamt att hantera. NLY har rätt att neka en beställning och har ingen skyldighet att ingå avtal om försäljning. Ett avtal ingås först när vi har bekräftat en beställning genom ett mejl med orderbekräftelse och kvitto.
Exempel på beteenden som kan anses bryta mot Fair Use-policyn och leda till avstängning från köp:

  • Flertalet beställningar av varor där allt eller nästan allt returneras
  • misstanke att varor systematiskt returnerats efter användning, eller andra former av vilseledning/bedrägerier

Vid upptäckt av den här typen av beteenden förbehåller vi oss rätten att stänga av en kund från köp från våra webbplatser. Avstängningen är inte tidsbegränsad.
En avstängning händer inte slumpmässigt, och inte vid enskilda fall/tillfällen. Bedömning inför avstängning från köp baseras på flera faktorer i kunds beteende, som bland annat: antal köp, antal returer, order- och retursammansättningen, hur man använder/missbrukar fri leverans och retur, försenade returer och påstått saknade varor/returer/leveranser. Även beteende som upplevs hotfullt mot personal och kundtjänst på NLY vid exempelvis kundtjänstkontakter kan bedömas vara grund för avstängning.
Vid beslut om avstängning avser det individen, det är inte tillåtet att kringgå beslutet genom att handla via en annan person eller ett annat kundkonto. Fair Use-policyn kan hindra Dig från att ingå nya avtal med NLY, men har Du redan ingått ett bindande avtal med oss har Du alltid rätt till 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning
Om Du har blivit avstängd från köp och önskar att vi omprövar bedömningen, är du välkommen att kontakta oss på customerservice@nelly.com.

8. Garanti och reklamation

8.1

Vissa av NLY:s varor kan omfattas av garanti. Information om eventuell garantitid och särskilda garantivillkor för respektive vara finns på Sajten. Garanti för varor täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, och därmed inte fel som uppstår vid eller efter en egen förändring av varans funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av varan. Din orderbekräftelse gäller som garantibevis. Eventuella garantibegräsningar påverkar inte de rättigheter Du har enligt gällande konsumentskyddslagstiftning.

8.2

Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Upptäcker Du att varan är defekt när Du får hem din order så ska Du kontakta NLY så snart som möjligt. Kontakta vår kundtjänst här. Reklamationer som görs inom två månader från det att Du upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Du har 3 års reklamationsrätt på varor inköpta på Sajten

8.3

NLY står för returfrakten för godkända reklamationer.

8.4

När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer NLY att kompensera dig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. NLY strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att NLY mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art. NLY förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer NLY riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se www.arn.se. Mer information finns på www.konsumentverket.se.

9. Länkar

NLY kan länka till andra webbplatser som ligger utanför NLY:s kontroll, och webb-platser utanför NLY:s kontroll kan länka till Sajten. Även om NLY försöker säkerställa att NLY enbart länkar till webbplatser som delar NLY:s personuppgifts- och säkerhetsföreskrifter enligt Integritetspolicyn är NLY inte ansvarig för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som Du tillhandahåller på andra webbplatser. Du bör iaktta försiktighet och läsa personuppgiftsföreskrifterna för den aktuella Sajten.

10. Immateriella rättigheter

Allt innehåll på Sajten, såsom text, grafik, logotyper, bilder, ljudklipp, digitala nedladdningar och annan mjukvara, samt alla immateriella rättigheter relaterade därtill (såsom upphovsrätter, designrättigheter, mönsterrättigheter och varumärken), tillhör NLY eller NLY:s leverantörer och är skyddat av lag. Du förvärvar ingen äganderätt till sådant innehåll eller sådana immateriella rättigheter genom din användning av Sajten eller genom köp av produkter från NLY.

11. Force Majeure

NLY ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som NLY inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar NLY dig dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både Du och NLY rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

12. Kontaktinformation

Nelly NLY AB Besöksadress: Lundbygatan 1 506 30 Borås Sverige

Postadress: Nelly NLY AB/Nelly.com Box 690 501 13 Borås Sverige

Kontaktformulär hittar du här.

Mejladress till kundtjänst: customerservice@nelly.com

Chatten hittar du i vårt help center.

13. Ändringar av Villkoren

NLY förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Sajten. Ändringar gäller från det att Du har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Sajten). NLY rekommenderar dock att Du håller dig uppdaterad på Sajten regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

14. Ogiltighet

Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.

15. Tillämplig lag och tvist

15.1

Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med NLY:s kundtjänst.

15.2

Om tvist ej kan lösas i samförstånd med NLY:s kundtjänst, kan du som kund vända dig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden) som du hittar mer information om på www.arn.se. Du kan även lämna klagomål direkt online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, som du hittar via följande länk https://ec.europa.eu/consumers/odr. Lämnar du in ett klagomål via denna plattform, vidarebefordras ditt ärende automatiskt till rätt nationellt ansvarigt tvistlösningsorgan. Detta tvistlösningsorgan tar sedan kontakt med oss och försöker lösa tvisten utan att blanda in domstol.

Vid eventuell tvist följer NLY beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.

15.3

Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras enligt punkt 15.2 ovan eller i sista hand av allmän domstol.


Dessa Villkor har fastställts av NLY den 2023-12-22