Grunnleggende prinsipper

Nelly.com, nlyman og dets partnere forplikter seg til å respektere og beskytte din personlige opplysninger og din personlige integritet i henhold til gjeldende lover, bransjeregler og andre relevante normer. For at du skal få en bedre forståelse av hvordan vi behandler all informasjon om deg, så gjør vi herunder rede for våre grunnleggende prinsipper for behandling av personlige opplysninger.

Innsamling av informasjon

Nelly.com, nlyman og dets partnere tilbyr deg muligheten til å bestille produkter eller tjenester via våre nettsteder, etterspørre eller registrere deg for å få tilgang til ulike typer av tilbud. På disse nettjenestene får vi informasjon om navnet ditt, opplysninger om hvordan du kan bli kontaktet, og informasjon som er nødvendig for fakturering. Vi får også informasjon om forretningstransaksjonen og om du velger å betale med kredittkort. Vi forbeholder oss rette å foreta en personkontroll/kredittsjekk.

Bruk av personopplysninger

NLY Scandinavia AB, 556653-8822, 010-7032000, Box 690 SE-113 15 Borås, er ansvarlig for personopplysninger i samsvar med den svenske personopplysningsloven, PUL. Dette betyr at personlige opplysninger blir beskyttet i henhold til vilkårene som er knyttet til behandling av disse opplysningene. Ved å registrere deg og/eller bestille produkter samtykker du i at Nelly, NLY Man og dets tilknyttede selskaper lagrer og bruker opplysninger om dine innkjøp samt de kontaktopplysningene du oppgir. Opplysningene blir lagret og brukt for at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser overfor deg, og for at vi bedre skal kunne tilfredsstille dine behov som kunde og gi deg bedre service. Opplysningene blir også lagret og brukt til informasjons- og markedsføringsformål. Dette innebærer at Nelly, NLY Man og dets tilknyttede selskaper, så sant du ikke skriftlig har motsatt deg det, kan benytte dine personopplysninger for å kontakte deg per e-post med nyhetsbrev, direkte markedsføring eller markedsundersøkelser. Du har selvsagt anledning til når som helst å informere oss skriftlig om at du ikke ønsker at dine personopplysninger skal benyttes til markedsføringsformål.

Vi behandler dine personopplysninger med største varsomhet og garanterer at dine kundeopplysninger utelukkende blir brukt av Nelly, NLY Man og dets tilknyttede selskaper. Nelly, NLY Man og dets tilknyttede selskaper vil ikke videreformidle opplysninger om deg uten ditt samtykke med mindre dette følger av lovgivningen, hvis det blir krevd i forbindelse med at du har bestilt et produkt eller en tjeneste eller hvis Nelly/NLY Man anser at det kreves for å beskytte og forsvare rettigheter eller eiendom som tilhører Nelly/NLY Man og dets tilknyttede selskaper.

Behandling av personopplysinger ved kjøp og betaling

Nelly.com, nlyman.com og dets partnere beskytter dine personlige opplysninger gjennom tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak. For å forhindre uvedkommende adgang, og for riktigheten av informasjonen, benytter vi oss av enveiskryptering når sensitive opplysninger, som opplysninger om kredittkortnummer behandles. Vår betalingspartner, DIBS-DebiTech, oppfyller sikkerhetskravene PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), som er et globalt begrep for obligatoriske sikkerhetsstandarder for håndtering kortinformasjon, utviklet av betalkortsbransjen - MasterCard, Visa, Amex og Diners. Standarden gjelder alle som håndterer betalingstransaksjoner for betal- og kredittkort.

Nelly og NLY Man bruker SSL (Secure Socket Layer) som er et protokoll for sikker overføring av data via internett (eller andre nettverk). Selskapet Netscape Communications har utviklet SSL - protokollen som nå har blitt industristandard.

En protokoll er en samling regler og prosedyrer om hvordan informasjonen (dataene) skal behandles. SSL-protokollen behandler dataene på flere forskjellige måter og ”ommøblerer” informasjonen. Dette blir gjort for at dataene ikke skal være leselige under overføringen mellom de to datamaskinene. Denne ”ommøbleringen” kalles kryptering.

Retting, innsyn og tilbaketrekking

Ifølge § 26 i den svenske personvernloven er Nelly og NLY Man forpliktet til, på din egenhendig signerte skriftlige begjæring, én gang per kalenderår gratis å meddele deg hvorvidt personopplysninger om deg behandles eller ikke. Hvis slike opplysninger behandles, skal det gis skriftlig informasjon om hvilke personopplysninger om deg som behandles, hvor opplysningene er hentet fra, formålet med behandlingen og hvilke mottakere eller kategorier av mottakere som opplysningene er utlevert til. Hvis du ber om det, er Nelly/NLY Man også forpliktet til å rette, blokkere eller slette personopplysninger som ikke er behandlet i samsvar med personvernloven. Du har også rett til når som helst å trekke tilbake ditt samtykke. Ytterligere personopplysninger om deg vil da ikke behandles.
Du har naturligvis rett til å se de opplysningene som vi har registrert på deg. Hvis du vil se disse opplysningene eller har andre spørsmål angående vår behandling av personopplysninger, ber vi deg kontakte oss på  følgende adresse:

Nelly.com
Box 690
501 13 Borås
Sverige

Cookies

En cookie-fil er en del av en tekst som via tillatelse fra deg kan plasseres i din datamaskins hardware. Hvis du godkjenner det, så kommer nettleseren din til å legge til teksten i en separat fil. Nelly.com, nlyman.com og dets tilknyttede selskaper bruker cookie-filer for å kunne foreta analyser av trafikken på våre nettsteder ved at vi får kjennskap om hvem som har besøkt et spesielt nettsted på et bestemt tidspunkt. I innstillingene til din nettleser kan du selv angi om du aksepterer at cookie-filer plasseres hos deg eller ikke. Du kan når som helst velge å slette cookie-filer som er blitt plassert hos deg.

Når du besøker de deler av nelly.com, nlyman.com eller dets tilknyttede selskaper som kan tilpasses etter din brukerprofil, eller som krever at du er innlogget, må din nettleser være satt til å akseptere cookies. Ellers kan du besøke alle våre nettsteder uten å ta imot cookie-filer, og uten å røpe din identitet.

Lenker til andre nettsteder

Vennligst bemerk at lenker som kan finnes på dette nettstedet til andre nettsteder kan medføre at du besøker andre nettsteder som har andre regler for integritetsbeskyttelse enn hva som oppgis her.