Nettsiden


Artiklene lagres ikke i shoppingbagen?

I 99 av 100 tilfeller er det fordi din datamaskin ikke er innstilt på å akseptere såkalte cookies, noe den må være for å kunne bestille (brukernavn og varene dine lagres i cookies).

For å kontrollere eller endre gjør du slik i Internet Explorer v5.x:

Start Internet Explorer.
Velg Verktøy, deretter Internett-alternativ.
Klikk på fliken Sikkerhet og så på Tilpasset nivå.
Scroll ned til du ser Cookies.
På spørsmål om du vil tillate cookies som lagres på din data skal det stå Aktivere.
På spørsmål om du vil tillate midlertidige cookies skal det også stå Aktivere.
Lagre ved å klikke på OK-knappen.

For å kontrollere eller endre gjør du slik i Internet Explorer v6.x:

Start Internet Explorer
Velg Verktøy, deretter Internett-alternativ.
Klikk på fliken Sekretess, og så på knappen Avansert.
Ruten Ignorer automatisk cookies-håndtering skal være i krysset.
På spørsmål om Cookies fra første part skal det stå Akseptere.
På spørsmål om Cookies fra tredje part skal det stå Akseptere.
Ruten Tillat alltid session-cookies skal vare ikrysset.
Lagre ved å klikke på OK-knappen.

 

Du er nå en abonnent!

Her er koden som gir deg 15% rabatt på ditt første kjøp. Bruk koden i kassen. Koden kan ikke kombineres med andre tilbud.

Din kode:

NC9971