Klimaspørsmålet er et av vår tids store utfordringer og sammen må vi reagere for å bremse oppvermingen av planeten vår. Les mer her!

Bærekraftsmålet

Vår bærekraftige reise startet for alvor i 2019 og vi innså at når det kommer til klimaspørsmål må vi samarbeide. Vi ble med i STICA - The Swedish Textile Initiative for Climate Action. STICA støtter den svenske mote- og tekstilindustrien i arbeidet med å redusere klimapåvirkningen. Rapporteringsmodellen som brukes er GHG Protocol og hittil har vi samlet inn data for Scope 1 (direkte utslipp – eks. utslipp fra forretningsbiler), Scope 2 (inndirekte utslipp – eks. oppvarming av kontor og lager) og vil ila 2020 utvide innsamlingen av data for Scope 3 (utslipp i verdikjeden, eks. utslipp i produksjon).

Sammen med STICA har vi en felles målsetning om å redusere utslippene av drivhusgasser i tråd med FN:s klimamål, hvilket innebærer at temperaturen ikke skal overstige 1,5 graders oppvarming.

Det vi har gjort i 2019

Med et tydligere klimafokus og en ny reiseepolicy økte antallet reiste km med tog med 15% samtidig som fly minsket med 30% mot 2018. Inføringen av forbud mot fly i planleggingsfasen for våre egenproduserte varer gjorde at CO2-utslippene for inbound-transportene ble redusert med 28%.

For å ytterligere øke klimafokuset valgte Nelly å gi bort en klimakompensasjon via ClimateHero til personalet i julegave. Pengene ble investert i et FN-sertifisert vindkraftsprosjekt i India der en del av våre egne varemerker lages.