Klimapåvirkning, forpakninger og nye, smartere materialvalg. Her kan du lese om hva vi gjør innen vårt fokusområde Planet.

Klimapåvirkning

Som et første steg i å redusere klimapåvirkningen har vi startet å måle CO2-utslippene for transporten vår.

Vi har siden 2017 rapportert utslipp fra tjenstereiser og outbound-transporter fra lager til kunde. I 2018 begynte vi dessuten å måle inbound-transport fra leverandør til lager.

Les mer om vårt klimafokus her

Fornuftige transporter

Vi har en nullvisjon når det kommer til flytransport i planleggingsfasen for våre egne varemerker.

De transportmidlene som vi i første omgang bruker for hjemtransport av våre egne varemerker er båt og lastebil.

Vi uppfordrer våre transportører å anvende grønnere alternativer i den grad det er mulig.

Vår egen reising

I 2019 har vi implementert en oppdatert reisepolicy. Vi velger mer miljøvennlige alternativer når det er mulig. Vi har også kikket på rutinene våre for å se hvordan vi kan plannlegge bedre og videre reise smartere.

Forpakninger

Vi jobber mot å redusere unødvendig plastbruk i vår virksomhet, blandt annet ved å redusere antall plastposer som brukes ved vår prøvehåndtering.

I løpet av 2019 har vi etablert en ny e-handelspose for Nelly i LDPE-plast, der vi har økt andelen gjenvunnet materiale fra 30% til 50%. Neste steg er å få en ny pose for NLY MAN og øke andelen bærekraftig materialer i våre etiketter for våre egne varemerker.

Energi

Vi jobber for å minimere energibehovet på kontorene og på vårt lager. En handling har vært å bytte til LED-belysning på lageret.

Den sirkulære moten

Vi arbeider for en Zero Waste-ambisjon. Det innebærer at vi ikke kaster plagg som kommer i retur eller kasseres, men at vi i stedet selger, skjenker eller materialgjenvinner de sammen med samarbeidspartnere som Human Bridge og Recuprenda m.fl. Vi har til og med satt opp egne, tilfeldige outletbutikker.

Som ytterligere et ledd i arbeidet mot en mer sirkulær mote har vi i 2019 byttet ut alle vaskelapper på egne varemerker til gjenvunnet polyester.