25% off TOPS    SHOP TODAY'S DEAL

Generelle vilkår og betingelser

1. Baggrund

1.1
Disse generelle vilkår og betingelser (de "Generelle betingelser") gælder, når du som forbruger ("Kunden") afgiver en ordre via www.nelly.com/dk, www.nlyman.com/dk ("Webstedet"). Aftalen er indgået mellem dig og NLY Scandinavia AB, registreringsnr. 556653-8822, ("NLY"). Detaljerede kontaktoplysninger og anden information om NLY er angivet på webstedet. De generelle betingelser gælder kun for kunder, der er forbrugere.

1.2
Kunden skal være mindst 18 år gammel for at bestille via Webstedet. I henhold til dansk lovgivning accepterer NLY ikke kreditkøb fra personer, som er under 20 år gamle. NLY forbeholder sig ret til at afvise eller ændre en Kundes ordre (fx hvis Kunden har oplyst ukorrekte persondata og/eller har registrerede tilfælde af manglende betaling af gæld).

1.3
NLY vil ikke være ansvarlig i tilfælde, hvor et produkt er udsolgt eller for billeder eller typografiske fejl på Webstedet, fx fejl i produktbeskrivelsen eller tekniske specifikationer, unøjagtige priser og prisjusteringer (såsom ændrede priser fra leverandører, valutaændringer) eller ukorrekte oplysninger med hensyn til om et produkt er på lager. NLY er berettiget til at rette sådanne fejl når som helst samt ændre eller opdatere sådanne oplysninger. Hvis der er oplyst en fejlagtig pris for et produkt, som Kunden har bestilt, vil NLY naturligvis underrette Kunden om dette og afvente Kundens accept af den ændrede pris, inden NLY fortsætter behandling af ordren. Alle billeder på Webstedet må kun betragtes som illustrationer. Sådanne illustrationer garanterer ikke en gengivelse af det antal produkter, Kunden vil modtage, eller produktets nøjagtige udseende, funktion eller oprindelse. NLY er ikke ansvarlig for nogen oplysninger fremsat af tredjeparter på Webstedet.

1.4
Webstedet og alt dens indhold ejes af NLY eller dennes licensgivere. Oplysningerne er beskyttet af intellektuel ejendomsret og markedsføringslovgivning. Dette betyder, at varemærker, virksomhedsnavne, produktnavne, billeder og grafik, design, layout og information om produkterne, tjenesteydelserne og andet indhold ikke må kopieres eller anvendes uden forudgående skriftligt samtykke fra NLY.

2. Kontrakter og ordrer

2.1
For at kunne afgive en ordre gennem Webstedet skal Kunden acceptere de Generelle betingelser. Ved at acceptere de Generelle betingelser forpligter Kunden sig til at overholde de Generelle betingelser i deres helhed og godkender, at vedkommende har læst oplysningerne om persondata og cookies, og giver sit samtykke til NLYs persondatapolitik som er angivet her.

2.2
En købsaftale er indgået, når NLY har bekræftet Kundens ordre, og Kunden har modtaget en ordrebekræftelse fra NLY via e-mail. NLY opfordrer Kunden til at gemme ordrebekræftelsen til eventuel fremtidig henvendelse til NLYs kundeservice angående ordren. Kunden er berettiget til at annullere sin ordre, indtil den er blevet bekræftet af NLY. Hvis ordren annulleres, vil NLY refundere enhver betaling til Kunden eller som dennes betalings- eller kreditkortudbyder har gennemført i forbindelse med ordren.

3. Kundeoplysninger osv.

3.1
NLY anbefaler, at Kunden opretter en brugerkonto, inden der foretages køb på Webstedet. Når Kunden registrerer sin brugerkonto og/eller afgiver en ordre, vil Kunden blive anmodet om at oplyse visse persondata. Kunden bekræfter, at de angivne oplysninger er korrekte og fuldstændige samt ansvarlig for enhver fejl i de angivne oplysninger. Information om NLYs behandling af persondata er beskrevet i NLYs persondatapolitik, der udgør en integreret del af disse generelle betingelser.

3.2
Kunden er forpligtet til at sikre, at ingen andre personer end kunden bruger kundens login-oplysninger. Kunden må ikke give sit brugernavn eller adgangskode til nogen andre personer og skal sikre, at enhver dokumentation med oplysninger om brugernavn og adgangskode opbevares på en måde, så uautoriserede personer ikke kan opnå adgang til oplysningerne. Kunden skal underrette NLY omgående, hvis vedkommende har mistanke om, at uautoriserede personer har opnået adgang til Kundens adgangskode. Kunden er ansvarlig for alle køb foretaget med kundens login-oplysninger, hvis Kunden ikke har underrettet om dette.

3.3
Hvis NLY har mistanke om, at Kunden misbruger sin brugerkonto eller login-oplysninger eller på anden måde overtræder de Generelle betingelser, er NLY berettiget til at blokere Kundens adgang til dennes brugerkonto. Endvidere er NLY berettiget til at tildele nye login-oplysninger til Kunden.

4. Priser, gebyrer og betaling

4.1
Priserne angivet på Webstedet gælder for ordrer afgivet på Webstedet. Alle priser er angivet i DKK og inkluderer moms. Priserne inkluderer ikke betalings- og forsendelsesgebyrer, som er oplyst separat.

4.2
Kunden kan betale for sine køb på den måde, der er angivet på Webstedet. Læs mere om vores forskellige betalingsmetoder og rabatter her. NLY er berettiget til at opkræve Kunden betaling allerede i forbindelse med ordren, medmindre kunden har valgt og NLY har godkendt fakturering eller lignende betalingsmetode. Efter fakturering eller delvis betaling kan NLY eller dennes partnere indhente en kreditrapport hos en tredjepart. I sådanne tilfælde vil du blive oplyst derom. NLY forbeholder sig ret til ikke at tilbyde alle betalingsmetoder på alle tidspunkter eller ændre betalingsmetode, hvis Kundens valgte betalingsmetode ikke fungerer, uanset årsag, på tidspunktet for gennemførsel af ordren. Bemærk venligst, at begrænsningerne for tilgængelige betalingsmetoder er beskrevet på Webstedet.

5. Særlige tilbud

NLY kan fra tid til anden tilbyde særlige tilbud på Webstedet, der kan være underlagt mere favorable betingelser end dem, der er angivet i de Generelle betingelser, fx med hensyn til betaling eller forlænget fortrydelsesret. Sådanne betingelser vil gælde for varigheden af det særlige tilbud og for de specifikke produkter angivet af NLY i forbindelse dermed. NLY forbeholder sig ret til når som helst at trække sådanne særlige tilbud tilbage. Efter afslutning eller tilbagetrækning af et særligt tilbud vil disse Generelle betingelser gælde uden ændringer. Ethvert tilbud på specifikke produkter på Webstedet er kun gyldige i en begrænset periode, og indtil produktet er udsolgt.

6. Levering og forsendelse

6.1
Produkter på lager leveres normalt inden for det antal hverdage, der er angivet på Webstedet. Medmindre andet er aftalt (fx i forbindelse med reservation af produkter, der ikke er på lager), vil produktet leveres inden for 30 hverdage efter, NLY har bekræftet ordren skriftligt gennem ordrebekræftelsen. Yderligere oplysninger om NLYs produktlevering og leveringsbetingelserne er angivet her.

6.2
Den forventede leveringstid angives i ordrebekræftelsen, ved checkout og/eller på den aktuelle produktside på Webstedet. Medmindre andet er udtrykkeligt aftalt, og hvis en levering er forsinket mere end 30 hverdage, og dette ikke er forårsaget af dig som Kunde, er du berettiget til at annullere købsordren.

6.3
Hvis en pakke skal opsamles på et bestemt leveringssted, skal Kunden gøre dette inden for det tidsrum angivet på meddelelsen. Pakker skal normalt afhentes personligt med gyldig identifikation og ordrenummer. Kunden vil modtage en leveringsmeddelelse, der angiver, hvor og hvornår pakken skal hentes eller modtages. Meddelelsen kan være sendt som e-mail, almindelig post eller via telefon eller sms, hvis Kunden har oplyst et mobilnummer. NLY er berettiget til at opkræve Kunden et gebyr på 149 kroner, hvis pakken ikke afhentes.

7. Fortrydelsesret

7.1

Når Kunden køber et produkt på Webstedet, har vedkommende 14 dage til at fortryde købet i henhold til den gældende forbrugerbeskyttelseslovgivning. Dette betyder, at Kunden har ret til at fortryde et køb ved at give NLY meddelelse derom inden for 14 dage fra det tidspunkt, Kunden eller dennes repræsentant har modtaget det bestilte produkt (fortrydelsesperiode).

7.2
Fortrydelsesretten gælder ikke for følgende typer af produkter:

(A)
produkter fremstillet iht. Kundens specifikationer eller med en anden tydelig personliggjort karakter,

(B)
produkter med brudte forseglinger, der ikke kan returneres pga. sundheds- eller hygiejnemæssige årsager (fx undertøj, kosmetik, badetøj, hårtørrere og lignende produkter, barbermaskiner, elektriske tandbørster, vægte, elektriske varmepuder og fodbade),

(C)
et produkt, der hurtigt forringes eller udløber.

7.3
Ved at acceptere de generelle betingelser godkender og accepterer Kunden, at fortrydelsesretten ikke gælder ved brudt forsegling. Hvis Kunden bestiller et produkt, for hvilket fortrydelsesretten ikke gælder, vil vedkommende blive oplyst tydeligt derom. Hvis et produkt er forseglet, må Kunden ikke bryde forseglingen, hvis vedkommende ønsker at bruge sin fortrydelsesret. Fortrydelsesretten forfalder, hvis Kunden bryder forseglingen. En forsegling omfatter også enhver teknisk forsegling (fx et serienummer).

7.4
Hvis Kunden ønsker at fortryde et køb, skal Kunden inden udløbet af fortrydelsesperioden sende en klar meddelelse herom til NLY i henhold til disse anvisninger her. NLY henstiller til, at Kunden oplyser navn, adresse og andre relevante oplysninger, fx ordrereference, fakturanummer og navnet på produktet i meddelelsen for at undgå fejl og forsinkelser. Hvis Kunden foretrækker at ikke bruge ovenstående alternative meddelelse, kan vedkommende bruge standardskemaet her.

7.5
Hvis Kunden bruger sin fortrydelsesret, er vedkommende ansvarlig for produktets tilstand fra kundens modtagelse af produktet og under returforsendelsen. Produktet skal returneres inden for 14 dage efter, at NLY blev meddelt om fortrydelsen. Produktet skal forsendes omhyggeligt pakket ind, i god tilstand og i sin originale æske og/eller emballage. Alle returneringer skal sendes til NLY i henhold til de metoder og anvisninger, der er beskrevet på Webstedet, og som du kan se her.

7.6
NLY kan i visse situationer tilbyde gratis returnering for visse produkter. Hvis der gælder gratis returnering, er dette angivet på den pågældende side for produktet på Webstedet.

7.7
Når Kunden fortryder sit køb, vil NLY refundere det beløb, Kunden har betalt for produktet, inklusive originale forsendelsesomkostninger (men ikke returneringsomkostningerne). Alle yderligere forsendelsesomkostninger som følge af, at Kunden vælger en anden levering end standardleveringen tilbudt af NLY, dækkes ikke af refunderingen. NLY er berettiget til at fratrække ethvert beløb, der skal refunderes, svarende til værdiforringelsen af produktet sammenlignet med produktets oprindelige værdi, hvis og i det omfang værdiforringelsen er forårsaget af, at Kunden har håndteret produktet i større omfang end nødvendigt for at bestemme dets funktion og egenskaber.

7.8
NLY vil refundere beløbet uden unødig forsinkelse, dog ikke senere end 14 dage fra den dato, hvor NLY har modtaget Kundens meddelelse om fortrydelse. Dog gælder, at NLY kan forsinke tilbagebetalingen, indtil NLY har modtaget produktet, eller Kunden har fremvist bevis for, at produktet er returneret, fx ved forsendelsesbevis. Tilbagebetaling vil blive overført til Kunden via Kundens valgte betalingsmetode, medmindre andet er aftalt, eller hvis der indsigelse mod en sådan tilbagebetaling.

8. Garanti, reklamation og klager

8.1
Visse af NLYs produkter kan være dækket af garantier. Information om garantiperiode og særlige garantibetingelser for hvert produkt er angivet på Webstedet eller i disse Generelle betingelser. Produktgarantier vil kun dække originale fremstillingsdefekter og dermed ikke fejl opstået ved eller efter individuelle ændringer af produktets funktion og udseende, fx ombygning, opgradering eller anden konfiguration af produktet. Kundens ordrebekræftelse udgør garantibeviset.

8.2
Den almindelige reklamationsret gælder for produkter, der er defekte i henhold til den gældende forbrugerbeskyttelseslovgivning. Enhver Kunde, der ønsker at anvende deres reklamationsret for et bestilt produkt, skal kontakte NLY snarest muligt efter opdagelse af defekten via kontaktoplysningerne angivet på Webstedet. Meddelelser om reklamation, der er indsendt inden for to måneder, efter Kunden har opdaget defekten, vil altid betragtes som rettidigt indleveret. Kunden har ret til at reklamere produkter, der er købt på Webstedet inden for en periode på 3 år efter modtagelse af produktet.

8.3
NLY vil betale for returneringsomkostningerne for alle godkendte reklamationer.

8.4
Når et produkt, over hvilket der er reklameret, returneres, og NLY godkender reklamationen, vil Kunden blive refunderet i henhold til gældende forbrugerbeskyttelseslovgivning. NLY stræber efter at refundere inden for 30 dage efter, NLY har modtaget reklamationen, men dette kan forsinkes afhængigt af produktet. NLY forbeholder sig ret til at afvise enhver reklamation, hvis produktet i overensstemmelse med gældende forbrugerbeskyttelseslovgivning viser sig ikke at være defekt. For mere information om dine rettigheder se venligst her.

9. Links

NLY kan oplyse links til andre websteder uden for NLYs kontrol, og andre websteder uden for NLYs kontrol kan oplyse links til Webstedet. Selv hvis NLY forsøger at sikre, at NLY kun oplyser links til websteder, som implementerer databeskyttelses- og sikkerhedsbestemmelser iht. NLYs persondatapolitik, er NLY ikke ansvarlig for beskyttelsen eller fortroligheden af information eller personoplysninger, som Kunden oplyser på andre websteder. Kunden bør være forsigtig og læse de persondatabestemmelser, der gælder for det pågældende websted.

10. Force Majeure

NLY er ikke ansvarlig for forsinkelser forårsaget af omstændigheder uden for NLYs kontrol, fx strejke, krig, brand, lynnedslag, terroristangreb, ændringer i bekendtgørelse, tekniske problemer, defekter i strøm-/tele-/computerkommunikationer eller anden kommunikation og defekter eller forsinkelser i tjenesteydelserne leveret af underleverandører pga. ovenstående omstændigheder. Sådanne omstændigheder skal medføre skadeserstatning og andre midler. Hvis sådanne omstændigheder opstår, skal NLY informere Kunden om dette både ved begyndelsen og afslutningen af perioden for den aktuelle situation. I situationer, der har varet længere end to måneder, er både Kunden og NLY berettiget til at annullere købet med øjeblikkelig virkning.

11. Ændringer af de Generelle betingelser

NLY forbeholder sig ret til at ændre disse Generelle betingelser når som helst. Enhver ændring af disse Generelle betingelser vil blive offentliggjort på Webstedet. Ændringer vil træde i kraft, når Kunden har accepteret de generelle betingelser (i forbindelse med et nyt køb eller ved browsing på Webstedet), eller som alternativ 30 dage efter NLY har informeret Kunden om ændringerne. Dog gælder, at NLY anbefaler, at Kunden regelmæssigt holder sig opdateret på Webstedet for at være bekendt med enhver ændring af de Generelle betingelser. Eventuelle ændringer gælder ikke for allerede indgåede købsaftaler.

12. Uadskillelighedsprincippet

Hvis nogle af denne aftales bestemmelser kendes ugyldig eller uhåndhævelig af en bemyndiget domstol, myndighed eller voldgiftsret, vil resten af den pågældende bestemmelse eller alle øvrige bestemmelser fortsat være gyldige og håndhævelige i det fulde omfang tilladt under gældende lov. Enhver bestemmelse, der kendes ugyldig eller uhåndhævelig, vil blive erstattet med relevant juridisk vejledning og rådgivning.

13. Gældende lovgivning og tvistbilæggelse

13.1
Enhver tvist skal primært løses i fælles forståelse med NLYs kundeservice.

13.2
Hvis en tvist ikke kan løses i fælles forståelse med NLYs kundeservice, kan du som kunde henvende dig til Forbrugerklagenævnet, som du finder mere information om på www.forbrug.dk. Du kan også indgive klager direkte online via EU-kommissionens platform for mægling i tvister, som du finder via følgende link https://ec.europa.eu/consumers/odr. Indgiver du en klage via denne platform, videresendes din sag automatisk til rette nationale ansvarlige tvistløsningsorgan. Dette mæglingsorgan tager siden kontakt med os og forsøger at løse tvisten uden at indblande domstolene.

Ved en eventuel tvist følger NLY afgørelser fra ARN eller tilsvarende tvistløsningsorgan.

13.3
Tvist vedrørende tolkningen eller anvendelsen af disse Vilkår skal tolkes i følge dansk lov og afgøres ifølge punkt 13.2 herover eller i sidste instans af almindelig domstol.


Disse Betingelser er udarbejdet af NLY den 13/6-2014.

Find out more >
DHLiDealQliroQliroGroupUPSverified-by-visa