Grundläggande principer

Nelly.com, nlyman.com och dess närstående bolag förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. För att du bättre skall kunna förstå hur vi behandlar information om dig redovisar vi nedan våra grundläggande principer för behandling av personuppgifter.

Insamling av information

Nelly.com, nlyman.com och dess närstående bolag erbjuder dig möjlighet att via våra webbplatser beställa produkter eller tjänster, göra förfrågningar eller registrera dig för att ta del av olika typer av erbjudande. På dessa webbplatser får vi information om ditt namn, uppgifter om hur du kan bli kontaktad och information som är nödvändig för fakturering. Vi får också information om affärstransaktionen samt information om din betalning om du väljer att betala med kreditkort. Vi förbehåller oss rätten att göra en personkontroll/kreditupplysning.

Användning av personuppgifter

NLY Scandinavia AB, 556653-8822, 010-7032000, Box 690 SE-113 15 Borås, är personuppgiftsansvarig i enlighet med den svenska personuppgiftslagen, PUL.  Detta innebär att personuppgifterna skyddas enligt de villkor som rör behandling av de uppgifterna. Genom din registrering och/eller beställning samtycker du till att Nelly, NLY Man och dess närstående bolag lagrar och använder uppgifter om dina inköp samt de kontaktuppgifter du lämnar. Uppgifterna lagras och används för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig samt bättre kunna tillfredsställa dina behov som kund genom att erbjuda en högre service. Uppgifterna lagras och används även i informations- och marknadsföringssyfte. Detta innebär att Nelly, NLY Man och dess närstående bolag kan, såvida du inte skriftligen motsatt dig det, komma att använda dina personuppgifter för att kontakta dig via sms och e-mail med nyhetsbrev, utskick av erbjudanden eller annan direktreklam, marknadsföring eller marknadsundersökningar.

Vi behandlar dina personuppgifter med största försiktighet och garanterar att dina kunduppgifter endast används av Nelly och dess närstående bolag. Nelly, NLY Man och dess närstående bolag kommer inte, utan ditt samtycke, att vidareförmedla uppgifter om dig annat än om det följer lagstiftning, krävs i samband med din beställning eller om Nelly / NLY Man anser att det krävs för att skydda och försvara rättigheter eller egendom tillhörande Nelly, NLY Man och dess närstående bolag.

Behandling av personuppgifter vid köp och betalning

Nelly.com, nlyman.com och dess närstående bolag skyddar dina personuppgifter genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. För att förhindra obehörig åtkomst och för riktigheten hos informationen använder vi oss av envägskryptering när känsliga uppgifter, såsom uppgifter om kreditkortsnummer, behandlas. Vår betalningspartner, DIBS-DebiTech, uppfyller säkerhetskraven PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), som är ett globalt samlingsbegrepp för obligatorisk datasäkerhetsstandard för hantering av kortinformation, framtagen av betalkortsbranschen - MasterCard, Visa, Amex och Diners. Standarden gäller för alla som handskas med betalningstransaktioner för betalkort och kreditkort.

Nelly och NLY Man använder SSL (Secure Socket Layer) som är ett protokoll för säker överföring av data via internet (eller andra nätverk). Företaget Netscape Communications har tagit fram och utvecklat SSL - protokollet som nu har blivit industristandard.
Ett protokoll är en uppsättning regler och procedurer om hur informationen (datan) ska behandlas. SSL-protokollet behandlar datan på flera olika sätt och "kastar om" informationen. Detta görs för att datan inte ska vara läsbar under överföringen mellan de två datorerna, denna "omkastning" kallas kryptering.

Rättelse, insyn och återkallelse

Enligt 26 § personuppgiftslagen är Nelly och NLY Man skyldiga att, efter din egenhändigt undertecknade skriftliga begäran, en gång per kalenderår kostnadsfritt lämna besked om personuppgifter som rör dig behandlas eller ej. Behandlas sådana uppgifter ska skriftlig information lämnas om vilka personuppgifter om dig som behandlas, varifrån dessa uppgifter har hämtats, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna har lämnats. Nelly / NLY Man är även skyldiga att på din begäran rätta, blockera eller utplåna sådana personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med personuppgiftslagen. Du har även rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Ytterligare personuppgifter om dig kommer då inte att behandlas.

Om du vill ta del av dessa uppgifter eller har andra frågor rörande vår behandling av personuppgifter ber vi dig kontakta oss via mail till vår kundtjänst eller till följande adress:

Nelly.com
Box 690
501 13 Borås
Sverige

Cookies

En cookie-fil är en del av en text som genom tillstånd från dig kan placeras i din dators hårdvara. Om du godkänner detta, kommer din browser att lägga till texten i en separat fil. Nelly.com, nlyman.com och dess närstående bolag använder cookie-filer för att underlätta analyser av trafiken på våra webbplatser genom att vi får kännedom om vem som har besökt en viss webbplats vid en viss tidpunkt. Du kan i inställningarna för din browser själv ange om du accepterar att cookie-filer placeras hos dig eller inte. Du kan även när som helst välja att ta bort cookie-filer som har placerats hos dig.

När du besöker de delar av nelly.com, nlyman.com och dess närstående bolags webbplatser som kan anpassas efter din användarprofil eller som kräver att du är inloggad, måste din browser vara inställd på att acceptera cookies. I övrigt kan du besöka alla delar av våra webbplatser utan att ta emot cookie-filer och utan att röja din identitet.

Länkar till andra webbplatser

Vänligen notera att länkar som kan finnas på denna webbplats till andra webbplatser kan medföra att du besöker andra webbplatser som innehåller andra regler för integritetsskydd än vad som anges här i.