20% off everything* SHOP HERE

Algemene voorwaarden


1. Achtergrond

1.1 Deze algemene voorwaarden (de “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing, wanneer je als consument (de “Klant”) een bestelling plaatst via www.nelly.com/nl of www.nlyman.com/nl en daaraan gerelateerde pagina's (de “Website”). De overeenkomst wordt gesloten tussen de Klant en NLY Scandinavia AB, Bolagsverket/Swedish Companies Registration Office, registratienummer: 556653-8822, Lundbygatan 1, Borås, Zweden) (“NLY”). Gedetailleerde contactinformatie en overige informatie over NLY staan op de Website vermeld. De Algemene Voorwaarden zijn alleen van toepassing op Klanten die consument zijn.

1.2 De Klant dient minimaal 18 jaar oud te zijn om via de Website te kunnen bestellen. Conform de Zweedse wetgeving accepteert NLY geen aankopen op krediet door personen onder de 18 jaar. NLY behoudt zich het recht voor om de bestelling van de Klant te weigeren of wijzigen (bijv. wanneer de Klant onjuiste persoonsgegevens heeft verstrekt en/of geregistreerd staat voor betalingsachterstanden).

1.3 NLY is niet aansprakelijk wanneer producten uitverkocht raken. NLY is niet aansprakelijk voor foutieve afbeeldingen of fouten op de Website, bijv. fouten in de productomschrijving of de technische specificatie, onjuiste prijzen en prijsaanpassingen (zoals prijswijzigingen door leveranciers of valutawisselingen). NLY is niet aansprakelijk voor onjuiste informatie of een product al dan niet op voorraad is. NLY heeft het recht om dergelijke fouten te rectificeren en om op elk gewenst moment informatie te wijzigen of actualiseren. Wanneer een onjuiste prijs wordt weergegeven voor een product dat door de Klant besteld is, dan zal NLY de Klant hiervan op de hoogte stellen en wachten op goedkeuring door de Klant van de aangepaste prijs, voordat NLY de bestelprocedure verder zal afhandelen. Alle afbeeldingen op de Website dienen slechts ter illustratie. Dergelijke illustraties bieden geen garantie ten aanzien van het aantal producten dat de Klant zal ontvangen, over hoe het product er precies uitziet, werkt of waar het geproduceerd werd. NLY is niet verantwoordelijk voor informatie die door derden op de Website wordt gegeven.

1.4 De Website en alle inhoud erop is eigendom van NLY of haar licentiegevers. De informatie valt onder de wettelijke bescherming voor intellectuele eigendommen en marketing. Dit houdt in dat handelsmerken, bedrijfsnamen, productnamen, afbeeldingen en grafische voorstellingen, het ontwerp, de opmaak en informatie over producten, diensten en andere inhoud niet zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van NLY mogen worden gekopieerd of gebruikt.


2. Overeenkomsten en bestellen

2.1 Om via de Website een bestelling te kunnen plaatsen, dient de Klant de Algemene Voorwaarden te accepteren. Door de Algemene Voorwaarden te accepteren, verplicht de Klant zich om aan de Algemene Voorwaarden als geheel te voldoen en bevestigt de Klant dat hij/zij de informatie over persoonsgegevens heeft gelezen en toestemming verleent voor het gebruik van persoonsgegevens en cookies conform het Integriteitsbeleid van NLY, zoals op de Website uiteengezet.

2.2 Een koopovereenkomst wordt pas afgesloten wanneer NLY de bestelling van de Klant heeft bevestigd en de Klant via e-mail een orderbevestiging van NLY ontvangen heeft. NLY verzoekt de Klant om de orderbevestiging te bewaren om eventueel contact met de NLY klantenservice te vereenvoudigen. De Klant heeft de mogelijkheid om zijn/haar bestelling te annuleren totdat deze door NLY bevestigd is. Als de bestelling geannuleerd wordt, zal NLY alle eventueel gedane betalingen die de Klant of zijn/haar bank/creditcardonderneming heeft gedaan in verband met de bestelling, terugbetalen.


3. Klantgegevens e.d.

3.1 NLY raadt de Klant aan om een gebruikersaccount aan te maken alvorens aankopen op de Website te doen. Als de Klant zijn/haar gebruikersaccount registreert en/of een bestelling plaatst op de Website, zal de Klant gevraagd worden om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken. De Klant verklaart dat de verstrekte gegevens correct en volledig zijn, en verklaart verantwoordelijk te zijn mochten deze gegevens fouten bevatten. Informatie over de behandeling van persoonsgegevens door NLY is beschikbaar in het Integriteitsbeleid van NLY.

3.2 De Klant verplicht zich om ervoor te zorgen dat niemand behalve de Klant zelf, de inloggegevens van de Klant gebruikt. De Klant mag zijn/haar gebruikersnaam of wachtwoord aan niemand anders vrijgeven en zorgt ervoor dat alle documentatie met informatie over de gebruikersnaam en het wachtwoord op dusdanige wijze bewaard wordt dat onbevoegden er geen toegang tot hebben. Wanneer het vermoeden bestaat dat een onbevoegd persoon toegang tot het wachtwoord van de Klant heeft verkregen, dient de Klant NLY hierover onmiddellijk in te lichten. Indien de Klant NLY niet inlicht dan is de Klant verantwoordelijk voor alle aankopen die met de inloggegevens van de Klant worden gemaakt .

3.3 Wanneer NLY het vermoeden heeft dat de Klant zijn/haar gebruikersaccount of inloggegevens misbruikt of op andere wijze de Algemene Voorwaarden schendt, dan heeft NLY het recht om de Klant de toegang tot zijn/haar gebruikersaccount te blokkeren. NLY heeft bovendien het recht om de Klant nieuwe inloggegevens te geven.


4. Prijzen, kosten en betaling

4.1 De prijzen die op de Website worden getoond, zijn van toepassing op bestellingen die op de Website worden geplaatst. Alle prijzen worden weergegeven in Euro en zijn inclusief btw. De prijzen zijn exclusief betaal- of vrachtkosten; deze worden apart vermeld.

4.2 De Klant kan zijn/haar aankoop betalen via de betaalwijzen die op de Website staan vermeld. Lees meer over de verschillende betaalwijzen en kortingen via deze link. NLY heeft het recht om de Klant al te laten betalen op het moment van het plaatsen van de bestelling, tenzij de Klant gekozen heeft voor betaling via een factuur of een vergelijkbare betaalwijze en deze betaalwijze door NLY werd goedgekeurd. Bij betaling via een factuur of een vergelijkbare betaalwijze kunnen NLY of haar partners, bij derden een kredietwaardigheidsrapport over de Klant opvragen. In dat geval zal de Klant daarover worden geïnformeerd. NLY behoudt zich het recht voor om niet altijd alle betaalmethodes aan te bieden en om de betaalmethode te wijzigen wanneer de methode die de Klant gekozen heeft niet werkt, ongeacht de reden daarvoor, op het moment dat de bestelling wordt geplaatst. Eventuele beperkingen voor de aangeboden betaalwijzen worden op de Website vermeld.


5. Speciale acties en aanbiedingen

NLY kan zo nu en dan speciale acties op de Website plaatsen waarvoor mogelijk gunstigere voorwaarden gelden dan die die in deze Algemene Voorwaarden worden genoemd, bijv. met betrekking tot betalingen of een langere bedenktijd. Dergelijke voorwaarden gelden zolang de speciale actie loopt en voor de door NLY specifiek aangegeven producten. NLY behoudt zich het recht voor om dergelijke speciale acties op elk gewenst moment weer in te trekken. Na beëindiging of intrekking van een speciale actie zijn deze Algemene Voorwaarden zonder enige wijziging eraan, weer van kracht. Aanbiedingen ten aanzien van specifieke producten op de Website zijn slechts voor beperkte tijd geldig en zolang de voorraad strekt.


6. Levering en verzending

6.1 Producten die op voorraad zijn worden doorgaans binnen het aantal werkdagen dat op de Website aangegeven wordt, geleverd. Tenzij anders overeengekomen (bijv. in verband met het reserveren van producten die niet op voorraad zijn) zal levering binnen 30 werkdagen plaatsvinden nadat NLY de bestelling schriftelijk bevestigd heeft via de orderbevestiging. Meer informatie over de levering van producten door NLY en de leveringsvoorwaarden wordt in de leveringsinformatie uiteengezet.

6.2 De verwachte levertijd wordt in de orderbevestiging, bij de betaling en/of op de actuele productpagina op de Website aangegeven. Indien niet uitdrukkelijk anders overeengekomen heeft de Klant het recht de aankoop te annuleren indien een levering meer dan 30 werkdagen vertraagd is en dit niet door toedoen van de Klant veroorzaakt is.

6.3 Indien een pakket op een bepaald afleverpunt moet worden opgehaald, dient de Klant dit binnen de op de mededeling aangegeven tijdsperiode te doen. Bestellingen dienen in die gevallen persoonlijk te worden afgehaald met een geldig identiteitsbewijs en bestelnummer. De Klant zal een bericht over de levering ontvangen, waarin wordt aangegeven wanneer en waar het pakket opgehaald of in ontvangst genomen kan worden. Dit bericht kan via e-mail, reguliere post en, indien de Klant een mobiel telefoonnummer heeft verstrekt, via telefoon of SMS worden verstuurd. NLY heeft het recht om een toeslag à €15 bij de Klant in rekening te brengen wanneer een bestelling niet wordt opgehaald.


7. Herroepingsrecht

7.1 Wanneer producten op de Website worden gekocht heeft de Klant, in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake consumentenbescherming, een bedenktijd van 14 dagen. Dit betekent dat de Klant het recht heeft om een aankoop te herroepen door NLY hierover binnen 14 dagen na ontvangst van het bestelde product door de Klant of zijn/haar vertegenwoordiger, te berichten.

7.2 Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de volgende producten:
(a) producten die speciaal op maat gemaakt zijn voor de Klant of die anderzijds op duidelijke wijze een persoonlijke aard hebben verkregen;
(b) producten waarvan de verzegeling verbroken is en die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geretourneerd mogen worden (bijv. ondergoed, cosmetische producten, badkleding, föhns en vergelijkbare producten, scheerapparaten en elektrische tandenborstels); of
(c) audio- of beeldopnames (bijv. cd's) of computersoftware waarvan de verzegeling verbroken is.

7.3 Door de Algemene Voorwaarden te accepteren erkent en aanvaardt de Klant dat het herroepingsrecht niet geldt voor digitale inhoud die op andere wijze dan via tastbare media wordt geleverd.

7.4 De Klant zal duidelijk worden geïnformeerd wanneer hij/zij een product bestelt waarop het herroepingsrecht niet van toepassing is. Als een product verzegeld, is mag de Klant de verzegeling niet verbreken wanneer hij/zij gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht. Het herroepingsrecht komt te vervallen op het moment dat de Klant de verzegeling verbreekt.

7.5 Als de Klant een aankoop herroepen wil, dient de Klant vóór het einde van de bedenktijd een duidelijk bericht hierover aan NLY te sturen, zoals hier beschreven wordt. De Klant zal zijn/haar naam, adres en overige relevante informatie zoals een ordernummer, factuurnummer en de naam van het product, in het bericht vermelden. Indien de Klant geen gebruik wil maken van de bovengenoemde wijze voor berichtgeving, dan kan de Klant hiervoor het standaardformulier voor herroeping van de Autoriteit Consument & Markt gebruiken.

7.6 Indien de Klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, zal de Klant de retourverzendkosten betalen en, nadat de Klant of zijn/haar vertegenwoordiger, het product ontvangen heeft en tijdens de retourzending, verantwoordelijk zijn voor de staat waarin het product verkeert. De Klant zal binnen 14 dagen vanaf de datum dat de Klant NLY op de hoogte stelde van de herroeping, de retour aan NLY verzenden. Het product zal goed verpakt, in goede staat verkerend en in de originele verpakking worden verstuurd. Retourzendingen dienen naar NLY te worden verzonden conform de methodes en aanwijzingen die op de Website vermeld staan.

7.7 NLY kan te allen tijde kosteloze retourzendingen aanbieden voor bepaalde producten. Indien een kosteloze retourzending van toepassing is, zal dit op de Website bij het desbetreffende product worden aangegeven.

7.8 Als de Klant zijn/haar aankoop herroept, zal NLY het bedrag dat de Klant voor het product betaald heeft, inclusief betaalde vrachtkosten terugbetalen. Eventuele extra vrachtkosten als gevolg van de keuze van de Klant voor een andere leveringsmethode dan de door NLY geboden standaardoptie, worden niet vergoed. Wanneer een aankoop slechts gedeeltelijk herroepen wordt (bijv. als niet alle ontvangen artikelen worden geretourneerd), worden de betaalde vrachtkosten niet terugbetaald. NLY heeft het recht om een bedrag corresponderend aan de waardevermindering van het product ten opzichte van de originele waarde ervan in mindering te brengen op het bedrag dat wordt terugbetaald, indien en voor zover dat die waardevermindering veroorzaakt is doordat de Klant het product voor langere tijd heeft gebruikt dan nodig is om de werking of kenmerken ervan te beoordelen.

7.9 NLY zal het terug te betalen bedrag zonder verdere vertraging terugbetalen, doch niet later dan 14 dagen na de datum dat NLY bericht over de herroeping ontving. NLY kan de terugbetaling echter uitstellen totdat NLY het product ontvangen heeft of totdat de Klant bewijs aanlevert dat het product geretourneerd is, bijv. door middel van een verzendbewijs. Terugbetaling aan de Klant zal geschieden via de betaalwijze die de Klant koos ten tijde van de originele bestelling tenzij anders overeengekomen of indien er belemmeringen bestaan voor een dergelijke wijze van terugbetaling.


8. Speciale voorwaarden

Er gelden op dit moment geen speciale voorwaarden.


9. Garantie en reclameren

9.1 Sommige producten van NLY vallen onder een garantie. Informatie over garantieperiodes en speciale voorwaarden worden per product op de Website of in deze Algemene Voorwaarden vermeld. De productgarantie dekt alleen originele fabricagefouten, en daarom dus niet fouten voortkomend uit of na afloop van het aanbrengen van eigen wijzigingen ten aanzien van de werking of het uiterlijk van het product, zoals verstelling, verbetering of andere configuratieveranderingen aan het product. De orderbevestiging van de Klant geldt als garantiecertificaat.

9.2 Het reclamatierecht is van toepassing op producten die volgens de geldende wetgeving inzake consumentenbescherming, defect zijn. De Klant die zijn/haar reclamatierecht wil uitoefenen voor een product dat hij/zij besteld heeft, dient zo snel als mogelijk na het ontdekken van het defect, contact op te nemen met NLY waarbij de Klant gebruik zal maken van de contactinformatie die op de Website wordt verstrekt. Reclamaties die binnen twee maanden na het ontdekken van het defect door de Klant worden ingestuurd, worden altijd als op tijd ingediend, beschouwd.

9.3 NLY zal voor alle gegrond verklaarde reclamaties de kosten van de retourzending betalen.

9.4 Als een product waarvoor een reclamatie is ingediend, geretourneerd is en de reclamatie is gegrond verklaard, dan zal NLY de Klant conform de geldende wetgeving inzake consumentenbescherming vergoeden. NLY streeft ernaar om dit binnen 30 dagen nadat NLY de klacht ontvangen heeft, te doen, alhoewel dit afhankelijk van de aard van het product, soms langer zal kunnen duren. NLY behoudt zich het recht voor om de reclamatie ongegrond te verklaren als het product, conform de geldende wetgeving inzake consumentenbescherming, niet defect blijkt te zijn. Bij reclamaties zal NLY de richtlijnen volgen zoals die opgesteld zijn door de Autoriteit Consument & Markt.


10. Links

NLY kan linken naar andere websites die niet onder de controle van NLY vallen, en andere websites die niet onder de controle vallen van NLY, kunnen naar de Website linken. Ondanks dat NLY ernaar streeft om alleen te linken naar websites met vergelijkbare bepalingen ten aanzien van persoonsgegevens en beveiliging, zoals die in NLY's Integriteitsbeleid zijn vastgesteld, is NLY niet verantwoordelijk voor de bescherming of de vertrouwelijkheid van informatie of persoonsgegevens die de Klant op andere websites verstrekt. De Klant dient voorzichtig te zijn en de bepalingen ten aanzien van persoonsgegevens op de desbetreffende websites te lezen.


11. Overmacht

NLY is niet aansprakelijk voor vertragingen die veroorzaakt worden door omstandigheden die buiten de macht van NLY vallen zoals algemene arbeidsconflicten, oorlogshandelingen, branden, blikseminslagen, terreuraanslagen, gewijzigde overheidsmaatregelen, technische problemen, onderbrekingen in de stroomvoorziening, tele-/computercommunicatie of andere vormen van communicatie, en gebreken of vertragingen in de dienstverlening door onderleveranciers als gevolg van omstandigheden zoals hier beschreven. Dergelijke omstandigheden leiden tot een ontheffing van schadevergoedingen en andere sancties. Indien zich dergelijke omstandigheden voordoen, zal NLY de Klant dienovereenkomstig inlichten, zowel aan het begin als aan het einde van de periode waarin de betreffende omstandigheden optreden. Treden de omstandigheden gedurende meer dan twee maanden op, dan hebben zowel de Klant als NLY het recht om de aankoop met onmiddellijke ingang te herroepen.


12. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden

NLY behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Alle wijzigingen aan deze Algemene Voorwaarden zullen op de Website worden geplaatst. De wijzigingen gaan van kracht op het moment dat de Klant de Algemene Voorwaarden accepteert (in verband met een nieuwe aankoop of bij het bezoeken van de Website), of anderzijds 30 dagen nadat NLY de Klant over de wijzigingen heeft geïnformeerd. NLY raadt de Klant echter aan de Website regelmatig te bezoeken, zodat hij/zij op de hoogte is als de Algemene Voorwaarden worden gewijzigd.


13. Scheidbaarheid

Indien een bepaling uit deze overeenkomst ongeldig of onuitvoerbaar wordt verklaard door een bevoegde rechtbank, autoriteit of scheidsgerecht, blijft de rest van die bepaling en blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht, voor zover de geldende wetgeving dit toestaat. Bepalingen die ongeldig of onuitvoerbaar zijn verklaard, zullen worden vervangen door relevante juridische richtlijnen en adviezen.


14. Geldende wetgeving en beslechting van geschillen

14.1 Geschillen zullen in eerste instantie in overleg met de klantenservice van NLY worden opgelost.

14.2 Kan een geschil niet in overleg met de klantenservice van NLY worden opgelost, dan kan de Klant zich richten aan Autoriteit Consument & Markt. De Klant kan zijn geschil ook direct online indienen via het platform van de EU commissie voor onlinegeschillenbeslechting (ec.europa.eu/consumers/odr). Als de Klant zijn geschil via dit platform indient, dan wordt het automatisch naar de juiste, verantwoordelijke nationale geschillenbeslechtingsinstantie gestuurd. De betreffende geschillenbeslechtingsinstantie neemt vervolgens contact op met NLY en zal proberen het geschil op te lossen zonder tussenkomst van een rechtbank.

In het geval van een geschil, zal NLY de beslissing van Allmänna reklamationsnämnden, Autoriteit Consument & Markt, of een vergelijkbare instantie volgen.

14.3 Geschillen ten aanzien van de interpretatie of toepassing van deze Algemene Voorwaarden zijn onderhevig aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving en zullen uitsluitend door de Nederlandse rechtbanken worden beslecht .


Deze voorwaarden werden opgesteld door NLY op 13 juni 2014.

Gefeliciteerd, nu ben je abonnee!

Dat dachten we al, dat je zoiets wreeds niet voorbij zou laten gaan. Dit is de code waarmee je 15% korting krijgt op je eerste aankoop. Vul de code in bij de kassa. Kan niet met andere aanbiedingen worden gecombineerd.

Jouw code:

NC9971