Shop topjes - nu met wel 70% korting!
Go top crazy!

Integriteitsbeleid


Persoonsgegevens

NLY Scandinavia AB, Bolagsverket/Swedish Companies Registration Office, registratienummer: 556653-8822, Lundbygatan 1, Borås, Zweden) (”NLY”), is verantwoordelijk voor het behandelen van persoonsgegevens van jou als consument (de “Klant”).

NLY vindt de privacy van de Klant belangrijk en zet zich te allen tijde in om de persoonsgegevens van de Klant zo goed mogelijk te beschermen. NLY streeft ernaar om aan alle geldende wet- en regelgevingen ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens te voldoen. Dit integriteitsbeleid zal de Klant onder andere duidelijkheid verschaffen over het soort persoonsgegevens dat NLY verzamelt en hoe ze worden gebruikt. Door dit Integriteitsbeleid op de Website goed te keuren wanneer de Klant een aankoop doet of persoonsgegevens verstrekt, gaat de Klant ermee akkoord dat de persoonsgegevens van de Klant op onderstaande wijze worden behandeld.


Welke persoonsgegevens behandelt NLY?

NLY behandelt de persoonsgegevens die de Klant aan NLY verstrekt of ooit verstrekt heeft, of die NLY op de Website via cookies verzameld heeft om de aankopen van de Klant te kunnen behandelen en om aan haar verplichtingen naar de Klant toe te kunnen voldoen. De persoonsgegevens die NLY behandelt zijn onder meer naam, geslacht, e-mailadres, aankoop-, betalings- en bestelgeschiedenis, creditcardnummer, leveringsadres, IP-adres en telefoonnummer van de Klant.


Hoe gebruikt NLY de persoonsgegevens van de Klant?

De gegevens kunnen voor identificatie, gerichte marketing, klantenonderzoek, nieuwsbrieven en statistieken worden gebruikt. De gegevens kunnen ook worden gebruikt om post, SMS en e-mails naar de Klant te versturen en voor marketing en het verstrekken van informatie via de telefoon, tenzij de Klant zich voor dergelijke communicatie heeft afgemeld. Indien de Klant niet wenst dat zijn/haar gegevens voor marketing per SMS of e-mail worden gebruikt, kan de Klant dat aan NLY kenbaar maken door een bericht te sturen aan de klantenservice. De klant kan op elk gewenst moment contact met NLY opnemen om van enige vorm van marketing die aan de Klant gericht is, af te zien.

De gegevens kunnen tevens worden gebruikt om koopgedrag te analyseren met als doel de Klant van relevante informatie en marketingmateriaal te voorzien en om de Website, betaalwijzen en -procedures te verbeteren. Behandeling ten behoeve van het verbeteren van betaalwijzen en -procedures kan betekenen dat de persoonsgegevens van de Klant worden overgedragen aan andere bedrijven binnen NLY’s concern en aan derden-leveranciers zodat de gegevens als basis voor analyse kunnen worden gebruikt.

Het gebruik van persoonsgegevens van de Klant kan er toe leiden dat gegevens met gegevens uit andere registers, zowel van binnen als buiten de EU, worden vergeleken en dat persoonsgegevens van de Klant worden overgedragen aan en behandeld door andere bedrijven binnen NLY’s concern, ten behoeve van de bovengenoemde doelstellingen en conform de geldende wet- en regelgeving. De gegevens kunnen tevens worden vergeleken met gegevens van, of gedeeld worden met, autoriteiten of NLY’s partners voor bijv. druk en distributie en voor derden-leveranciers van betaal- en creditcardservices. NLY neemt altijd de grootst mogelijk zorg in acht bij een dergelijk gebruik.

Door het goedkeuren van het Integriteitsbeleid op de Website in verband met een aankoop door de Klant of het verstrekken van persoonsgegevens, gaat de Klant ermee akkoord dat zijn/haar persoonsgegevens naar landen buiten de EER kunnen worden overgedragen.

In het geval dat de werkzaamheden van NLY, of een gedeelte ervan, verkocht worden of worden samengevoegd met werkzaamheden van een ander bedrijf, kunnen persoonsgegevens van de Klant aan onze adviseurs en aan potentiële kopers en hun adviseurs worden verstrekt; ook worden ze aan de nieuwe eigenaar van de werkzaamheden doorgegeven.

NLY maakt gebruik van de advertentiediensten van Google. Meer informatie over het verzamelen, delen en gebruik van gegevens door Google kun je lezen in de privacy policy van Google.


Hoe beschermt NLY de persoonsgegevens van de Klant?

Om de persoonsgegevens die NLY behandelt te kunnen beschermen, heeft NLY een aantal veiligheidsmaatregelen in werking gesteld. Om de persoonsgegevens van de Klant te beschermen heeft NLY beveiligingsprocedures en technische en organisatorische maatregelen genomen, zoals technologieën om de certificatie van webbrowsers te controleren. Bovendien beschikt NLY over adequate firewall- en antivirusprogramma's om NLY’s computernetwerk te beschermen en onbevoegden toegang ertoe te ontzeggen. De fysieke toegang tot de ruimtes waar de gegevens bewaard worden, is beperkt en werknemers dienen zich te identificeren om toegang te kunnen krijgen.

NLY maakt ook onder andere gebruik van SLL (Secure Socket Layer) dat een protocol voor veilige gegevensoverdracht via internet (of via andere digitale netwerken) is. De Klant dient te controleren of SLL niet uitgeschakeld is in de instellingen van zijn/haar webbrowser. Om eventuele onbevoegde toegang te voorkomen bij het behandelen van creditcardgegevens, wordt gebruikgemaakt van hash-encryptie.


Hoe lang zal NLY mijn persoonsgegevens bewaren?

Als de Klant akkoord gegaan is om als klant/lid bij NLY geregistreerd te staan, zullen de persoonsgegevens van de Klant bewaard blijven totdat de Klant zich weer afmeldt. De Klant kan zich op elk gewenst moment afmelden als klant/lid. Als de Klant zich niet als klant/lid aanmeldt, zullen zijn/haar persoonsgegevens alleen zolang als volgens de wet nodig is of zolang als nodig is voor NLY om aan haar verplichtingen jegens de Klant, bijv. het voltooien van een levering of garantieverplichtingen te kunnen voldoen, worden bewaard.

De persoonsgegevens van de Klant zullen hoe dan ook niet langer worden bewaard dan wettelijk is toegestaan krachtens de Privacywet.


Toegang tot en bijwerken en corrigeren van persoonsgegevens van de Klant

Conform de Privacywet heeft de Klant het recht om met redelijke tussenpozen informatie te ontvangen over welke persoonsgegevens door NLY behandeld zijn, ongeacht hoe deze werden verzameld. Indien de Klant dergelijke informatie ontvangen wil, kan de Klant een schriftelijk verzoek hiertoe aan NLY richten. In overeenstemming met de Privacywet dient de Klant dit verzoek te ondertekenen en via de reguliere post te versturen. Het adres staat aangegeven op de Website. Een dergelijk verzoek kan bijgevolg niet per e-mail worden verstuurd.

NLY wil ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens juist en actueel zijn. Indien gegevens die de Klant aan NLY heeft verstrekt gewijzigd zijn, bijv. wanneer e-mailadres, naam of betalingsgegevens van de Klant veranderd zijn, of wanneer de Klant zijn/haar gebruikersaccount wil wijzigen, dan zal de Klant een e-mail met de juiste gegevens aan NLY sturen. De Klant heeft er te allen tijde recht op te verzoeken om zijn/haar gegevens te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen.

De persoonsgegevens van de klant zullen niet voor gerichte marketing worden gebruikt, indien de Klant heeft aangegeven dat hij/zij dat niet wil. De Klant kan op elk moment zijn/haar eerder verleende toestemming voor de behandeling van zijn/haar persoonsgegevens weer intrekken. Een dergelijke intrekking kan beperkt zijn tot slechts een gedeelte van de behandeling, bijvoorbeeld het gedeelte in relatie tot gerichte marketing.


Links

De Website kan links naar andere websites bevatten. Dit Integriteitsbeleid is alleen van toepassing op de Website. Wanneer de Klant verder gelinkt wordt naar een andere website, dient de Klant het integriteitsbeleid dat op de betreffende website van toepassing is te raadplegen. NLY is niet verantwoordelijk voor het verwerken van de persoonsgegevens van de Klant door of op andere websites.


Wijzigingen aan het Integriteitsbeleid

NLY behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment wijzigingen aan dit Integriteitsbeleid aan te brengen voor zover dit noodzakelijk is om schendingen van rechten te verhelpen, of om aan nieuwe regelgeving of technische vereisten te voldoen. Alle wijzigingen aan dit Integriteitsbeleid zullen op de Website worden gepubliceerd.


Cookies

De Website maakt gebruik van zogeheten cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die worden opgeslagen op de computer van de Klant en die NLY gebruikt om de Klant toegang te kunnen verlenen tot beschikbare functies op de Website.

De twee belangrijkste soorten cookies zijn 1) een opgeslagen cookie (permanente cookie) die voor een bepaalde tijd op de computer van de Klant aanwezig blijft, en 2) een tijdelijke cookie (sessiecookie) die tijdelijk in het geheugen van de computer van de Klant wordt opgeslagen gedurende de tijd dat de Klant de Website bezoekt. Sessiecookies verdwijnen als de Klant zijn/haar webbrowser afsluit.

NLY gebruikt cookies om de Website voor de Klant te verbeteren door bijvoorbeeld de Website aan te passen volgens de wensen, keuzes en interesses van de Klant, om de Klant te helpen bij te houden welke producten hij/zij in zijn/haar shoppingbag heeft liggen en de aankoop van de Klant af te handelen, om ervoor te zorgen dat de Klant bij bezoek van de Website ingelogd is zodat de Klant niet elke keer hoeft in te loggen als hij/zij een andere pagina bezocht heeft, om diensten van NLY aan te passen zodat de Klant marketingmateriaal ontvangt dat voor de Klant relevant is en om ervoor te zorgen dat NLY aan haar verplichtingen ten aanzien van een aankoop kan voldoen.

Permanente cookies worden onder andere gebruikt om persoonlijke instellingen bij NLY op te slaan, zodat de Klant bijv. niet elke keer bepaalde keuzes opnieuw hoeft aan te geven wanneer de Klant de Website bezoekt en zodat de informatie en marketing wordt aangepast om die voor de Klant zo relevant als mogelijk te maken. Tijdelijke cookies worden onder andere gebruikt om statistieken te registreren ten aanzien van het gebruik van de Website.

Door de Algemene Voorwaarden van NLY en/of dit Integriteitsbeleid te accepteren en door gebruik te maken van de Website gaat de Klant akkoord met het gebruik van cookies zoals hierboven omschreven. Als de Klant niet akkoord gaat met het gebruik van cookies, dan kan de Klant gebruik van cookies uitschakelen in de instellingen van zijn/haar webbrowser. De Klant kan zijn/haar browser ook zodanig instellen, dat deze elke keer om toestemming vraagt wanneer de Website probeert om een cookie op de computer van de Klant te plaatsen. De Klant kan zijn/haar webbrowser ook gebruiken om eerder opgeslagen cookies te verwijderen. Raadpleeg de helppagina's van de webbrowser voor meer informatie. Bovendien kan de Klant op elk gewenst moment zelf cookies van zijn/haar computer verwijderen.

Als de Klant ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kan de Klant geen aankopen doen op de Website. Ook kan de functionaliteit van andere delen van de Website beperkter zijn.